Saturday, August 15, 2009

KENYATAAN PENDIRIAN MAHASISWA DAN MAHASISWI TERHADAP HIMPUNAN MANSUHKAN AKTA KESELAMATAN DALAM NEGERI (ISA) DAN REAKSI PIHAK-PIHAK BERKAITAN

Oleh: Solidariti Mahasiswa Malaysia

Kami,gerakan mahasiswa dan mahasiswi memandang serius dan mengecam sekeras-kerasnya reaksi pihak-pihak berkaitan iaitu kerajaan,Polis Diraja Malaysia (PDRM), media dan gerakan tertentu terhadap Himpunan Mansuhkan ISA pada 1 Ogos 2009.

Pandangan serta kecaman kami yang keras dan kritikal terhadap reaksi-reaksi pihak-pihak tersebut atas pertimbangan kami bahawa:

REAKSI PIHAK POLIS BERTENTANGAN DENGAN DEKLARASI UMUM HAK ASASI MANUSIA DAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah menjamin dan melindungi hak setiap individu untuk berhimpun dan menyuarakan pendapat yang dipegang kepada masyarakat.Justeru,penyertaan individu dalam Himpunan Mansuhkan ISA merupakan satu bentuk penyertaan yang dijamin dan dilindungi oleh UDHR dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia.Sebarang tindakan daripada mana-mana pihak yang bertujuan menghalang dan merampas hak tersebut merupakan suatu bentuk tindakan yang bercanggah serta pencabulan hak asasi manusia dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang amat serius. Tindakan pihak polis terhadap peserta-peserta Himpunan Mansuhkan ISA merupakan suatu bentuk pencabulan yang amat serius terhadap hak asasi manusia dan Perlembagaan Pesekutuan Malaysia. Justeru, kami berpendirian bahawa sebarang tindakan yang dikenakan oleh pihak polis terhadap peserta Himpuan Mansuhkan ISA termasuk menghalang,menahan dan mendakwa mereka adalah tindakan yang tidak sah kerana bertentangan serta mencabuli hak asasi manusia sepertimana yang termaktub dalam UDHR dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia

KEGAGALAN DAN REAKSI MELAMPAU PIHAK POLIS TERHADAP PESERTA HIMPUNAN MANSUHKAN ISA

Tindakan pihak polis yang bertindak ganas ,menggunakan gas pemedih mata dan semburan air berasid terhadap peserta Himpunan Mansuhkan ISA jelas sekali bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab pihak polis iaitu melindungi hak asasi warganegara Malaysia dan memastikan hak-hak asasi tersebut dapat diamalkan secara bebas dan aman.Kegagalan pihak polis melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka apabila bertindak menghalang peserta-peserta Himpunan Mansuhkan ISA dengan tindakan keras yang tidak wajar yang jelas sekali bertujuan untuk mengintimidasikan peserta himpunan tersebut khususnya dan warganegara secara umumnya untuk mengamalkan hak mereka.Pada masa yang sama,tindakan pihak polis telah menggunakan tindakan-tindakan yang keras dan melampau terhadap peserta-peserta Himpunan Mansuhkan ISA yang telah berhimpun dan berarak secara aman dan tidak menimbulkan sebarang ancaman atau bertindak secara agresif terhadap harta-harta awam dan persendirian atau masyarakat merupakan suatu tindakan yang amat tidak wajar.Tindakan melampau dank eras pihak polis sebaliknya telah menimbulkan dan menyebabkan kekacauan,kemusnahan dan kerugian kepada harta-harta awam dan persendirian dan masyarakat.Justeru,kami berpendirian bahawa pihak polis telah gagal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selain bertindak secara tidak wajar apabila bertindak dengan ganas dan keras.

PENCABULAN HAK TERHADAP INDIVIDU-INDIVIDU YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI JUVANA

Mengikut peruntukan undang-undang yang menjadi garis panduan terhadap sebarang tindakan pihak polis,tindakan terhadap m mana-mana individu yang dikategorikan sebagai juvana berlandaskan prosedur-prosedur tertentu dan berbeza dengan individu-individu yang tidak dikategorikan sebagai juvana. Namun begitu, pihak polis jelas sekali melakukan pencabulan undang-undang yang amat serius apabila menahan individu-individu di bawah kategori juvana dalam lokap tanpa kehadiran wakil daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang jelas sekali bertentangan dengan peruntukan terhadap individu di bawah kategori juvana.Tindakan berkenaan merupakan suatu bentuk pencabulan yang amat serisu kerana tindakan tersebut memaparkan kegagalan pihak polis sebagai penguatkuasa undang-undang untuk bertindak mengikut undang-undang serta sewenang-wenangnya mencabuli hak juvana.Justeru,kami berpendirian bahawa pihak polis telah gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebaliknya bertindak mencabuli hak individu yang jelas sekali merupakan satu bentuk penyalahgunaan kuasa dalam tindakan pihak polis.

KENYATAAN-KENYATAAN BERMOTIFKAN HASUTAN OLEH MEDIA DAN GERAKAN TERTENTU

Media dan gerakan tertentu telah mengeluarkan beberapa kenyataan –kenyataan sebagai reaksi terhadap Himpunan Mansuhkan ISA.Malangnya,kenyataan-kenyataan tersebut berunsurkan provokasi yang jelas sekali bertujuan untuk menimbulkan ketegangan antara kaum dalam masyarakat majmuk Malaysia.Utusan Malaysia serta Majlis Permuafakatna Ummah(PEWARIS) merupakn pihak yang telah bertanggungjawab mengeluarkan kenyataan-kenyataan tersebut.Kami menghormati hak individu dan gerakan untuk menyuarakan pandangan serta pendapat mereka namun kami mengecam sekeras-kerasnya kenyataan yang berunsurkan provokatif perkauman sepertimana yang telah dikeluarkan oleh kedua-dua pihak tersebut memandangkan tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang berniat jahat iaitu mewujudkan ketegangan antara kaum di Malaysia.

MENGHORMATI DAN MENJALANKAN TUNTUTAN RAKYAT

Sesebuah kerajaan bertanggungjawab untuk melindungi dan menjamin hak rakyat di samping menjalankan tuntutan dan aspirasi rakyat memandangkan legitimasi kerajaan diperoleh daripada keizinan rakyat melalui pelbagai proses serta tindakan dalam system demokrasi.Kegagalan pihak kerajaan memenuhi tugas dan tanggungjawab tersebut merupakan suatu bentuk pencabulan dan penindasan terhadap hak rakyat.Himpunan Mansuhkan ISA pada 1 Ogos 2009 jelas memaparkan tuntutan dan aspirasi rakyat terhadap kerajaan agar memulihkan dan menghormati hak asasi manusia sebagaimana yang telah dinyatakan dan dijamin serta dilindungi oelh UDHR dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dengan memansuhkan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Justeru, kerajaan wajib melaksanakan tuntutan dan aspirasi ini bagi memenuhi tugas dan tanggungjawab kerajaan terhadap rakyat yang seharusnya berfungsi sebagai sebuah kerajaan oleh rakyat dan untuk rakyat.Justeru,kami berpendirian bahawa kerajaan wajib memenuhi tuntutan dan aspirasi rakyat ini dengan memansuhkan ISA tanpa sebarang kompromi.

Justeru,kami menuntut agar:

Memansuhkan Akta Kselamatan Dalam Negeri tanpa sebarang kompromi serta membebaskan tahanan-tahanan andainya tahanan-tahanan tersebut didapati tidak bersalah atau wujud keraguan yang munasabah terhadap dakwaan terhadapnya setelah dibicarakan di institusi keadilan yang bebas,adil dan berintegriti.

Menutup Kem Tahanan Kamunting yang telah digunakan untuk menahan individu-indivuidu di bawah Akta Keselamatan Negeri.

Membebaskan semua peserta Himpuan Mansuhkan ISA dan menggugurkan dakwaan terhadap mereka tanpa sebarang syarat.

Berjumpa dengan Perdana Menteri supaya membawa pandangan-pandang mahasiswa terhadap masyarakat.

No comments: